Notkot

Tiina Notko on yrittäjä - sivutoiminen sellainen. Hän valmistui voimavaralähtöiseksi työnohjaajaksi keväällä 2015. Kuntoutusalan kouluttajana Tiina hallitsee erityisen hyvin asiakaslähtöisen kohtaamisen sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Paneutuvaa työnohjausta Rovaniemellä

Työnohjauskoulutuksessani kantavana perustana on ajattelu, että tuotamme jokainen oman todellisuutemme. Voimme tuottaa sitä mieltämällä sen jonkinlaiseksi ja puhumalla siitä. Toinen perusajatus on dialogisuus. Pyrin tukemaan ohjattaviani puhumaan ja kuuntelemaan oman työnsä ilmiöistä siten, että he löytäisivät siihen uusia näkökulmia. En ohjaajana halua olla ohjattavani työn asiantuntija, vaan haluan osata ohjata oman työnsä asiantuntijaa ymmärtämään työtään paremmin ja löytämään siinä uusia etenemistapoja. Ohjattavani ja minun ei tarvitse osata toistemme työn tekemistä – riittää, kun molemmat keskitymme omaamme.

Oma taustani

Olen ensimmäiseltä koulutukseltani fysioterapeutti (1982). Sitä työtä tein julkisessa terveydenhuollossa seitsemän vuotta eri puolilla Suomea. Sen jälkeen toimin kymmenkunta vuotta kuntoutusohjaajana erikoissairaanhoidossa Lapissa. Työn ohella jatkoin opiskelua ja valmistuin Lapin yliopistosta 2003, pääaineena sosiologia. Kaikki opinnäytetyöt tein kuitenkin kuntoutuksen ja vammaisuuden alueelta. Jäin yliopistoon ja tutkin vammaisuutta vuoteen 2008. Nyt olen Lapin keskussairaalassa kuntoutussuunnittelijana.

Osallistavaa koulutusta asiakaslähtöiseen voimavaroja vahvistavaan kuntoutukseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kouluttajana haluan olla kehittämässä kuntoutuksen ihmisten näköistä toteutusta Lapissa. En niinkään halua puhua päättäjille; haluan työstää asiakaslähtöisyyden ajatuksia käytäntöön niiden lappilaisten kanssa, jotka käytännössä työskentelevät palveluyksiköissä ja ihmisten kodeissa. Näitä ihmisiä ovat paitsi terapeutit ja muut kuntoutustyöntekijät myös – ja varsinkin – kotihoidon ja perhehoidon työntekijät.

Kysy tarjous hoitokodille, asumispalveluyksikölle ja kuntasi kuntouttavalle kotihoidolle: 0407060890 tiinaseijatalvikki.notko@gmail.com

Ota yhteyttä

Otan mielelläni asiakkaita sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen Rovaniemellä tai muuallakin Lapissa.

Yhteydenotot näiden sivujen yhteydenottopyynnöllä tai puhelimitse 040 70 60 890 (parhaiten iltaisin)HinnatYksilöohjaus 60 min 130,- +alv

Ryhmäohjaus 120 min 350,- +alv

Nimi:


Sähköpostiosoite:


Puhelin:


ViestiSivujen suunnittelu ja toteutus Juulia Santala ja Tuomas Notko || Kuvat, ellei toisin mainita Tiina Notko.